Περιγραφή μαθημάτων

Η κίνηση του ηθοποιού με τη Φρόσω Κορρού

Μέσα από τεχνικές του ευρωπαϊκού σύγχρονου θεάτρου, προσεγγίζεται η σημασία του σώματος στην ερμηνεία του ηθοποιού. Το σώμα εξασκείται στην εξερεύνηση και τελειοποίηση των εκφραστικών του μέσων. Η διδασκαλία κινείται πολυσυλλεκτικά: μένει ανοικτή στα ερεθίσματα της εποχής,  χρησιμοποιεί βασικά στοιχεία του χορού, εμμένει στη σημασία της υποκριτικής και στην εκφραστικότητα του σώματος. Το αποτέλεσμα είναι μια κατανόηση του ίδιου του σώματος, του τρόπου που το χρησιμοποιούμε στη ζωή μας και στην επικοινωνία μας με τους άλλους και τελικά πώς να το εντάξουμε στην προσέγγιση, την κατάκτηση και την καλύτερη απόδοση ενός ρόλου. Μέσα από την εφαρμογή των τεχνικών που διδάσκονται, οι συμμετέχοντες καλούνται να μετατρέψουν τη συστηματοποιημένη γνώση σε δημιουργική πρωτοβουλία. Η δημιουργία εργασίας-παράστασης είναι αναπόσπαστο κομμάτι του μαθήματος, με τους ίδιους τους συμμετέχοντες να αναλαμβάνουν θέση σκηνοθέτη, ερμηνευτή, μουσικού επιμελητή, σκηνογράφου και ενδυματολόγου. Η καλλιέργεια της αισθητικής παράλληλα με την τεχνική, εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες να είναι δημιουργοί και όχι μόνο εκτελεστές.

Η λέξη και το σχήμα με τον Δημήτρη Κουρούμπαλη

Πως μιλά το εκπαιδευμένο σώμα;

Βασικός άξονας του workshop είναι το υποκριτικό σώμα και η «φωνή» του. Ο συγκεκριμένος κύκλος στηρίζεται στη διαίσθηση, στον αυθορμητισμό, στην αυτενέργεια, αξιοποιεί τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός, τις διερευνά και τις μετασχηματίζει με τον αυτοσχεδιασμό και τον πειραματισμό. Η πολύχρονη θεατρική εμπειρία τίθεται στην υπηρεσία της διδασκαλίας, αναλύονται θεατρικές τεχνικές, συστηματοποιείται η προσέγγιση του ρόλου, εξερευνάται η δυναμική παρουσία στη σκηνή, εξασκείται η συνεργασία και ερμηνεύεται συνολικά το επάγγελμα του ηθοποιού. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με το φαινόμενο της έκθεσης σε κοινό και μαθαίνουν να λειτουργούν στο θεατρικό παρόν, την πιο ισχυρή μονάδα χρόνου. Εργαλεία μας είναι το παιχνίδι, οι φωνητικές ασκήσεις και τα θεατρικά κείμενα.

top